Smeddatabasen skyddas av upphovsrättslagen

12 april, 2016

FFS anmälde 2012 en person som gjort Smedskivan3 tillgänglig på nätet. Denna person har nu dömts till dagsböter för brott mot upphovsrättslagen.

År 2012 uppmärksammade FFS att Smedskivan fanns utlagd på en hemsida på Internet. Dåvarande ordföranden Ulf Berggren kontaktade först den person som var ansvarig för den aktuella hemsidan och uppmanade honom att ta bort Smedskivan därifrån. Då detta inte skedde polisanmäldes tilltaget och eftersom åklagaren fann målet principiellt intressant väcktes åtal mot hemsidans ägare. Brottsrubriceringen var brott mot upphovsrättslagen (1960:729 § 2, 49 och 53) och EU-direktivet 96/9 EG om rättsligt skydd för databaser. Som bevis fanns skärmdumpar gjorda av både Ulf Berggren och polisen.

Rättegången hölls i början av mars vid Stockholms tingsrätt. Förutom målsäganden, FFSs dåvarande ordförande Ulf Berggren var FFSs databasansvarige Örjan Hedenberg kallad, den senare som vittne. Vid förhören visades att ett mycket stort arbete lagts ned på att samla in och sammanställa de uppgifter som finns på Smedskivan. Det framhölls också att databasen inte bara består av kyrkboksavskrifter utan att flera olika källor använts för att kunna föra samman personerna i familjer och släkter.

Den åtalade dömdes till 100 dagsböter. Domen visar att databaser är skyddade mot intrång och att Smedskivan har både kvantitet och kvalitet som gör att upphovsrättslagen gäller. FFS välkomnar domen eftersom Smeddatabasen är ryggraden i föreningens verksamhet. Domen har vunnit laga kraft den 1 april 2016.