Mer om järnbruk i Norrland

6 april, 2016
Rosfors bruk, masugnen. Foto Wikimedia

Rosfors bruk, masugnen. Foto Wikimedia

Som FFS tidigare berättat kommer vi att lägga särskilt fokus på järnbruk i Norrland under 2016, inte minst för att årets Släktforskardagar äger rum i Umeå, men för att det fanns många järnbruk där.

I kommande nummer av medlemstidningen Smedforskaren kan ni läsa mer om järnbruk i Norrland, t.ex. om Rosfors bruk i nuvarande Piteå kommun. Sexton lokala bönder från Sjulsmark och Öljebyn grundade i oktober 1831 järnbruket som sedan privilegierades 1832. Men först 1839 kom man igång med masugnen.

 

I Sveriges historia hittar vi många intressanta personligheter som är kopplade till gruvbrytning och järnframställning. En av dessa var friherre Samuel Gustav Hermelin. Han blev mannen bakom kartor och järnbruk i norra Sverige. Detta och mycket mer kan ni läsa om i Smedforskaren nr 1/2016 som kommer till medlemmarna i mitten av april.

Vill du läsa mer och inte är medlem kan du läsa mer under fliken Bli medlem. Medlem blir du lättast genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens plusgiro 84 28 21-1. För 2016 är avgiften 160 kr för boende i Sverige.