Medlemsenkät

1 december, 2015

FFS har på senare år vuxit kraftigt, både med ett ökat antal medlemmar, idag drygt 1100,  och med ett ökat utbud av produkter förutom hjärtat i verksamheten, Smeddatabasen. Under året har en handfull ideellt arbetande medlemmar funderat vidare över vad FFS medlemmar önskar sig med sitt medlemskap.

Vad är du som medlem mest nöjd med? Medlemstidningen? Skriftserien Svenska Smedsläkter? Rabatt på böcker? Vill du se fler böcker i serien om järnbruk i vissa landskap? Eller föredrar du någonting helt annat?

Skriftserien Svenska Smedsläkter utges 1 gång/år och ingår i medlemsavgiften. Varje nummer innehåller en eller flera smedsläkter. Är du som medlem intresserad av att få ett pappershäfte med Svenska Smedsläkter per år?

Har du besökt något evenemang FFS arrangerat eller funnits med i? Har du besökt FFS monter under Släktforskardagarna något år? Vi har många frågor. Några av dem finns i en enkätundersökning som du hittar här men också i Smedforskaren nr 4/2015.

Vi hoppas du har tid att fylla i enkäten och skicka tillbaka den till FFS. Skriv ut sidan, fyll i, vik ihop, tejpa ihop och skicka med vanlig post eller skicka svaren till vår epost: smedjan@smedforskning.se

Ditt svar är viktigt för oss som vill jobba för ett livaktigt FFS!

Läs och besvara enkäten.