Svenska Smedsläkter nr 33

12 oktober, 2015

SSnr33Häfte nr 33 i skriftserien som kommit ut i september innehåller denna gång ett antal smedsläkter under två olika familjenamn Broström och Borgström.

Här presenteras fyra smedsläkter med namnet Broström. Den största släkten Broström var verksam i Västmanland, en andra släkt i Värmland. Ytterligare två släkter finns, båda var verksamma i Fellingsbro.

Det andra familjenamnet Borgström omfattar tre släkter. I den första släkten finns flera gårds- och sockensmeder, den andra släkten var verksamma vid Korså bruk, den tredje släkten hittar man huvudsakligen vid Skebo bruk.

Släkterna i skriftserien presenteras på senare tid med alla kända led före år 1800 och även familjer fram till 1850, denna gång till sekelskiftet 1900.

Häftet kostar 40 kr plus försändelsekostnad 15 kr. Beställ genom att sätta in 55 kr på FFS plusgiro 84 28 21 -1. Glöm inte ange adressen och vad du beställer, häfte nr 33.