Virasmeder i Ryssland

25 april, 2015

Smedforskaren_2_2015

Sensommaren 1889 utvandrade tre Virasmeder till det då kejserliga Ryssland. Dessa klingsmeder från Vira var eftertraktade i Ryssland och tsarens agenter var mycket aktiva när en lågkonjunktur drabbade Sverige. De tre, två kusiner och en vän reste med båt från Stockholm till Libau och sedan med tåg till Wileika i dåvarande ryska Litauen.

När de kom fram till destinationen kom de till en nyanlagd fabrik. Till deras överraskning visade det sig att Virasmederna skulle fungera som läromästare.

Läs mer om dessa smeder i senaste numret av medlemstidningen Smedforskaren, 2/2015.

Medlem blir du lättast genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens plusgiro 84 28 21-1. För 2015 är avgiften 160 kr för boende i Sverige.