Nya rön om Sveriges järntillverkning

15 april, 2015

Jernkontoret har nyligen gett ut en bok med titeln ”Järnet och Sveriges medeltida modernisering”. Boken är resultatet av ett tvärvetenskapligt projekt där både arkeologer, historiker med inriktning både på ekonomi och teknik och metallurger medverkat.

I boken visas att masugnstekniken växte fram i Sverige redan på 900-talet, och att vikingarna exporterade stora mängder järn till övriga Europa. Under den följande medeltiden hade Sverige utvecklats till att av de främsta länderna i Europa inom järnhanteringens område. Boken kostar 250 kr och kan beställas på Jernkontorets hemsida www.jernkontoret.se/forskning/bergshistorisk_forskning