Svenska Vallonsmedsläkter – ny serie

13 september, 2014

vallonhäfte_1Inför 2014 års Släktforskardagar publicerade FFS första häftet i en ny serie, Svenska Vallonsmedsläkter. Nr 1 av häftet innehåller släkterna Bomblé, Garneij och Manheij.

Släkten Manheij går tillbaka till en hjulmakare Servais Melchior de Manhay som kom till Sverige 1626, då som oxkörare. Flera av ättlingarna blev hjulmakare och var verksamma vid olika bruk i Södermanland. I den gren som kallade sig Manheij fanns flera smeder vid Skeppsta bruk.

Släkten Bomblé, Bombler eller Bomler härstammar från kolkörare Estien Bomble som var verksam i Norrköping 1635-1648. Bland ättlingarna fanns flera generationer smeder, ofta med namnet Klas. De var sällan vid bruk utan ofta gårdssmeder.

Släkten Garneij har tidigare publicerats i serien Svenska Smedsläkter. Nu har släktträdet uppdaterats. Garneij är en relativt stor släkt där flera var masmästare. Många återfinns vid bruken längs Norrlandskusten som Galtström, Långvind och Gnarp men man hittar släkten på så skilda ställen som Skinnskatteberg i Västmanland, Svenarum i Småland och Sollefteå i Ångermanland.

Häftet kostar 40 kr, plus 10 kr i försändelsekostnad. När du sätter in pengar på FFS plusgiro 84 28 21-1 glöm inte att ange “Vallon nr 1”.