Tre män och en historia

2 juli, 2014

Smedforskaren2-14

I senaste numret av Smedforskaren hittar du flera artiklar med berättelser om levnadsöden och med anknytning till olika bruk.

Tack vare en ambulerande fotograf i Närke finns ett foto som i sig själv är ett stycke fotohistoria. Ett tack till fotografen som antecknade namnen på männen. Utan namn, ingen biografi och berättelse. En bild från 1880-talet, ungefär 130 år tillbaks i tiden, av tre gamla män.

Varför fotograferades männen? En gissning av författaren till artikeln är att fotografen dokumenterade arbete och människor i Skogaholm på 1880-talet. Det är tre åldriga bruksarbetare som bär på sin egen livserfarenhet. Tre män och en historia.

Skogaholms Järnbruk i södra Närke, Hallsbergs kommun anlades under 1600-talet och lades ner 1925. Utöver järnbruket omfattade Skogaholm, herrgård, stora lant- och skogsegendomar. Skoga Bruk hade goda förutsättningar att anlägga en stångjärnssmedja och masugn på 1600-talet. Vatten, skog och kol fanns på plats. Högklassig malm från närbelägna Skåleklintsgruvan. Rimliga avstånd för transport av råvaror och produkter. Men 1904 upphörde hammarens slag.

Läs Ulf Pihlblads skildring i Smedforskaren nr 2 av de tre männen, bruksarbetare vid Skogaholm, de kände varandra, bodde på samma plats och de hade en liten släktrelation.

Visste du förresten att Skyllbergs Bruk som köpte Skogaholm år 1903, skänkte herrgården till Skansen, dit den flyttades och  återinvigdes där 1931!