Leta i bruksarkiv

27 maj, 2014

Ferna_brukBruksarkiven är den kanske viktigaste källan för att få reda på mer om sina smeder. Om de finns bevarade är de ett bra sätt att få mer kunskap om deras arbete och liv.

Den viktigaste handlingen i bruksarkiven är avräkningsboken, som ingår i räkenskaperna. Eftersom avräkningsboken bland annat är en skuldbok är den också en viktig källa för att hitta var en smed kom inflyttad ifrån.

Det är alltså guld värt när man kan slå upp sina smeder i bruksarkivet. Det svåra är att hitta var detta finns, om det ens är bevarat. Detta eftersom dessa är privata arkiv, och därmed finns ingen naturlig offentlig arkivplats för dem. Det är också därför bruksarkiven har så olika öden. Vissa har helt enkelt förstörts, när bruket lades ned. Om ett bruk har köpts upp av något annat företag har arkivet oftast följt med till det nya företaget.

När man söker bruksarkiv har det sedan länge funnits ett par regionala förteckningar, över bruksarkiven i Örebro län respektive de som förvaras på Uppsala landsarkiv. Förutom att de bara täcker en mindre del av landet har enstaka bruksarkiv flyttats sedan de gjordes. FFS har sedan några år försökt sammanställa en nationell lista över var alla bruksarkiv finns. Nu publicerar vi listan. Du hittar den på Medlemssidorna. Res runt i sommar. Glöm inte att kontrollera i förväg om åtkomst och eventuell kostnad för ett besök.