Järnbruk i Västmanland – Ny bok!

27 augusti, 2013

Redan efter förra årets släktforskardagar och när FFS började planeringen inför Släktforskardagarna i Köping 2013 väcktes idén hos oss att sammanställa en handbok med cirka 100 av de minst 250 järnbruk som funnits i Västmanland/Bergslagen, många med utskeppningshamn just i Köping.

I boken som nyligen kommit ut presenteras 90 bruk som finns eller funnits i Västmanland. Urvalet har till viss del styrts av möjligheten att få tag på fakta om bruken.

Bokens syfte är att underlätta för alla dem som söker information om dessa järnbruk. Arkiven från järnbruk är spridda över hela Sverige. Det finns ingen enhetlig katalogisering. En del arkiv har aldrig nått landsarkiven utan brändes upp när järnbruken lades ner.

Boken väckte stort intresse under Släktforskardagarna i Köping i helgen!

Läs mer i Järnbruk i Västmanland. Beställ redan idag genom att betala via FFS plusgiro 84 28 21 -1, pris 240 kr för medlemmar och 280 kr för icke medlemmar plus porto.

 

Tack till sponsorerna Sveriges Släktforskarförbund och ArkivDigital.