Mästersmeder i Virsbo

10 juli, 2013

Virsbo bruk är ett av bruken som FFS presenterar i kommande boken ”Järnbruk i Västmanland”.

Virsbo var ett för sin tid relativt stort bruk. I fidekommissets arkiv vid landsarkivet i Göteborg finns elva volymer om Virsbo. Dessa innehåller handlingar från 1663-1875, bland annat avskrifter av privilegiebrev från 1663, karta över Wirsbo signerad Erik Nordwall, förteckning över byggnader och avräkningshandlingar.

I en husförhörslängd som omfattar perioden 1767-74 nämns 6 mästersmeder, 5 mästersvenner och 7 koldrängar. Därutöver fanns bland annat eldvaktare, snickare, skomakare, mjölnare och skytt. Läs mer om hur man kan följa några smeder i mantalslängder och i brukets räkenskaper i FFS medlemstidning Smedsforskaren nr 2/2013.

Bild: FFS – Svenska Järnstämplar 2010