Svenska Smedsläkter nr 31 – ny skrift

25 juni, 2013

Svenska Smedsläkter

Häfte nr 31 i skriftserien som just kommit ut innehåller denna gång smedsläkten Stake. Smedsläkten framträder först vid värmländska Gammelkroppa bruk i Kroppa socken.

Drygt 120 familjer redovisas i häftet. Det börjar med Henrik Stake som endast var känd genom sönerna Erik och Henriks patronymikon, båda söner födda på 1660-talet.

Häfte nr 31 ingår i medlemsavgiften för 2013 och har nu nått våra medlemmar. Andra intresserade smedforskare kan beställa häftet genom att sätta in 40 kr på föreningens plusgiro konto 84 28 21 – 1. Glöm inte uppge namn, adress och vad du beställer.