Gamla bruksmiljöer – gör en utflykt

27 maj, 2013

Öppna bruksmiljöer finns på många håll i landet, där man kan hitta mer eller mindre bevarade byggnader, bruksområden som man kan besöka på egen hand året om.

Järnriket i Gästrikland och Ekomuseum Bergslagen är några exempel på nätverk av miljöer med en rik månghundraårig järnhistoria. Ett annat exempel är föreningen Vallonbruk i Uppland som arbetar för att bevara, beskriva och utveckla de uppländska vallonbruken. Alla nätverk har egna hemsidor med spännande information.

FFS har listat några bruksmiljöer från söder till norr, där det finns någon form av museum och där guidade visningar anordnas. Det finns säkert fler! Har du tips, kontakta FFS.