Svenska Smedsläkter – nytt nummer

19 januari, 2013

Svenska smedsläkter nr 30

Häfte nr 30 i skriftserien som just kommit ut innehåller denna gång fyra smedsläkter, Björnberg, Corell, Scherp och Öbrink. Släkterna presenteras vanligen med alla kända led före år 1800. Denna gång har även familjer efter 1800 tagits med.

Släkten Scherp härstammar från Igelhöjden, Gåsborns socken i Värmland. Den här redovisade släkten Björnberg härstammar från Lerbäcks socken. Släkten Corell sägs enligt traditionen vara av vallonskt ursprung, vilket man inte kan bekräfta. Ursprunget till släkten Öbrink är också omtvistat, men att Lorens Johansson född 1676 är av vallonskt ursprung är nästan helt klart.

Du kanske själv hittar någon anknytning till en av släkterna eller till ingiftas släktnamn. Läs mer i häfte nr 30.

Häfte nr 30 ingår i medlemsavgiften för 2012 och har nu nått våra medlemmar. Andra intresserade smedforskare kan beställa häftet genom att sätta in 40 kr på föreningens plusgiro konto 84 28 21 – 1. Glöm inte uppge namn, adress och vad du beställer.