Lästips

3 januari, 2013

Förvaltaren Carl Adolf Muhr tog under sina år vid Laxå bruk ett antal brukselever under sina vingar. ”Redan 1815 började Muhr att som elever mottaga ynglingar, vilka önskade gå bruksvägen och snart spred sig ryktet om hans stora förmåga att utbilda dugliga bruksförvaltare. Enligt en af Muhr förd längd över Laxå skrivare utbildade han inalles ett 50-tal unge män under de något över 20 år, han var chef vid Laxå.” Detta kan man läsa i Handlingar rörande bruksbokhållare och brukselever. Disponent Carl Sahlins (1861–1943) oförblommerade kommentarer om Muhrs brukselever vid Laxå bruk 1815–39.

I skrivarlängden fanns alla tänkbara kommentarer och noteringar; flyttade med gott betyg, antecknad som hövlig men supig, skrävlare, eller slapp, begriplig, slarvig och arg.

Handlingarna är inskannade av ArkivCentrum i Örebro 2010. Läs och begrunda om brukseleverna och deras utbildning i Handlingar rörande bruksbokhållare och brukselever.

Källa: ArkivCentrum, Örebro