Smedsläkten Stockhaus

1 november, 2012

Stockhaus är en av de större smedsläkterna i Sverige. Enligt en tidig utredning om släkten, gjord på 1950- och 60-talen av Erik Olof Vilhelm Stockhaus, kom smeden Hans Stockhaus från Münster i Westfalen till Sverige redan 1582. Han värvades sannolikt till Stensta bruk i Fellingsbro socken, som var en av de första hammarsmedjorna som inrättades av Gustaf Vasa. I Fellingsbro förekommer sönerna Adam och Anders. Adams söner Hans och Johan kallas ännu tyskar 1647 (roterings- och utskrivningslängd). Adam hade fyra kända söner som följde i hans fotspår.

En sammanställning över släkten gavs första gången ut 1996 i serien Svenska Smedsläkter, därefter 2003 i boken Svenska Smedsläkter band 1. Sammanställningen hade då kompletterats. Sedan dess har ytterligare material tillkommit, vilket föranlett att nytryck som utkom i augusti i år. I detta redovisas 129 familjer.

Häftet innehåller även smedsläkten Lögdström med kompletteringar.

Beställ nytrycket genom att sätta in 70 kr på FFS plusgirokonto 84 28 21-1. Glöm inte uppge namn och adress samt vad du beställer.