Om FFS

Föreningen för Smedsläktsforskning – FFS – är ett forum för alla släktforskare som har smeder i släkten. Föreningen inriktar sig på smedsläkter vid svenska och finländska bruk. Alla smeder som finns noterade i kyrkböcker, hammartingsprotokoll och andra källor registreras systematiskt.

Uppgifterna samlas i Smeddatabasen som regelbundet publiceras i form av Smedskivan. En skriftserie med olika smedsläkters släktträd ges också ut.

Med föreningens grundande sattes en rörelse igång som fortfarande växer. FFS är en mycket levande förening med ca 1000 medlemmar. Detta märks bl.a. genom ett aktivt deltagande i Facebook och med frågor till föreningen genom e-post.

FFS har en egen tidning Smedforskaren som vill förmedla gamla och nya rön om våra smeder och deras arbetsplatser. Medlemmar deltar aktivt med artiklar och bilder.

FFS har också en egen Smedsskola som publiceras i Smedforskaren. Den föddes ur en efterlysning från föreningens unga medlemmar.

FFS deltar i släktforskarträffar runt om i landet, bl.a. med en egen monter på Släktforskardagarna i samband med Sveriges Släktforskarförbunds årliga stämma. 2014 var FFS med i Karlstad och naturligtvis kommer vi vara på plats i Nyköping 2015.

Föreningen grundades 1994 av Ulf Berggren med flera. FFS är en ideell förening, där allt arbete görs genom styrelsemedlemmarnas frivilliga insatser. Kansliet är inte bemannat dagtid. Beställningar med utskick görs normalt en kväll i veckan. Arbetet med Smeddatabasen liksom produktionen av medlemstidningen Smedforskaren och utveckling av webbsidan pågår kontinuerligt. Om du vill ha mer information om arbetet inom FFS och är intresserad av att bidra, kontakta en styrelsemedlem. Frågor om medlemsskap, adressändring m.m. kontakta kassören.

 

Föreningens stadgar hittar du här.

Välkomna att ta kontakt med FFS.