Om FFS

Föreningen för Smedsläktsforskning – FFS – är ett forum för alla släktforskare som har smeder i släkten. Föreningen inriktar sig på smedsläkter vid svenska och finländska bruk. Alla smeder som finns noterade i kyrkböcker, hammartingsprotokoll och andra källor registreras systematiskt.

Uppgifterna samlas i Smeddatabasen som regelbundet publiceras i form av Smedskivan, tidigare på DVD men sedan 2013 på usb-minne. En skriftserie med olika smedsläkters släktträd har också getts ut under åren.

Med föreningens grundande sattes en rörelse igång som växt. FFS är en  levande förening med cirka 800 medlemmar. Detta märks bl.a. genom ett aktivt deltagande i Facebook och med frågor till föreningen genom olika kanaler.

FFS har en egen tidning Smedforskaren som vill förmedla gamla och nya rön om våra smeder och deras arbetsplatser. Medlemmar deltar aktivt med artiklar och bilder.

FFS gav  2013 ut en bok om bruk och smedjor i Västmanland. Det blev starten till en serie järnbruksböcker där bruk och smedjor  beskrivs i ord och bild landskapsvis. Böckerna, åtta stycken i juni 2020, beskriver inte bara brukens historia och ägarförhållanden utan även vilka smeder som varit verksamma vid de olika bruken i ett tidigt skede. Arbetet fortsätter. Läs gärna mer under fliken Publikationer.

FFS har också en egen Smedsskola som publicerats i Smedforskaren och på webben. Den föddes ur en efterlysning från föreningens unga medlemmar.

FFS deltar i släktforskarträffar runt om i landet på olika sätt, ofta på begäran och samarbetar sedan ett par år med Sällskapet Vallonättlingar i en gemensam monter på Släktforskardagarna i samband med Sveriges Släktforskarförbunds årliga stämma. Släktforskardagarna i Skövde 22-23 augusti 2020 är inställda på grund av den rådande coronaepidemien. Det är enligt Släktforskarförbundet första gången på 34 år som evenemanget inte blir av.

Föreningen grundades 1994 av Ulf Berggren med flera. FFS är en ideell förening, där allt arbete görs genom frivilliga insatser. Kansliet är inte bemannat. Beställningar med utskick görs normalt en kväll i veckan. Arbetet med Smeddatabasen liksom produktionen av medlemstidningen Smedforskaren och utveckling av webbsidan pågår kontinuerligt.

Om du vill ha mer information om arbetet inom FFS och är intresserad av att bidra, kontakta en styrelsemedlem. Frågor om medlemsskap, adressändring m.m. kontakta kassören.

 

Föreningen antog vid årsmötet 2016 nya stadgar. Du hittar dem här.

Välkomna att ta kontakt med FFS.