Databasdag

9 februari, 2019

Kom och få information om tillgängliga databaser. Söndag 17 mars anordnas en databasdag i föreningslokalerna på Anderstorpsvägen 16 i Solna. Flera databaser för släktforskare kommer att presenteras. Tyngdpunkten ligger på databaser av intresse för smedforskare. Både Sällskapet Vallonättlingar och Föreningen för Smedsläktsforskning kommer att prata om sina databaser. Välkomna! Tid: 17 mars kl. 12-15 Plats:…

Läs mer »

Nygammal bok om Värmlands järnbruk

9 januari, 2019
Nygammal bok om Värmlands järnbruk

  Ny omarbetad utgåva. I Värmland anlades ett stort antal stångjärnshamrar och manufakturverk från slutet av 1600-talet och framåt. Det var ett led i statens strategi att flytta ut smidet från de områden i bergslagen där gruvor och hyttor fanns, eftersom man såg att skogen inte räckte till att även förse hamrarna med kol. I…

Läs mer »

Hornsö masugn

13 december, 2018

Hornsö ligger vid Alsterån ca fem mil norr om Kalmar och ett par mil inåt landet. Masugnen i Hornsö, som skulle ersätta en äldre masugn i Kronobo, var färdig att tas i bruk 1768. Varifrån kom malmen? Hur gick tillverkningen till? Vilka var ägare och vilka arbetade här? Detta och mycket mer kan ni läsa…

Läs mer »

Motionstid

21 november, 2018

Enligt FFS stadgar ska motioner till kommande årsmöte i mars 2019  vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 30/11 2018. Har du som medlem någon fråga du vill lyfta skriv till styrelsen per epost eller vanligt brev.

Läs mer »

Dråpet i Benestad

30 oktober, 2018

I Benestad i Alvesta (som på den tiden kallades Aringsås) var Olof Jernberg bysmed. Född vid Rydö bruk i Halland 1812, son till smeden Lars Jernberg, han ursprungligen från Lungsund i Värmland, flyttade Olof hemifrån 1833 och slog sig ner som smed i Benestad. En onsdag i mars 1845 på kvällen kommer Bengt, inneboende på…

Läs mer »