Järnbruk i Småland

23 juni, 2018
Järnbruk i Småland

Årets Släktforskardagar äger rum i Växjö, den 1-2 september. Då är det naturligt för FFS att sätta fokus på järnbruk i Småland. Gyllenfors bruk i Anderstorps socken är ett av dem. På platsen för det som senare blir Gyllenfors bruk fanns enligt en karta från 1687 ett bra fall där tre skvaltkvarnar (s.k. enfotakvarnar) och…

Läs mer »

Järnbruk i Dalsland

10 juni, 2018
Järnbruk i Dalsland

De järnbruk som anlades i Dalsland i slutet av 1600-talet använde tackjärn från Värmland. Det var därför naturligt att de låg relativt nära varandra i den nordöstra delen av landskapet. Det gjorde att tvister tidigt uppstod om kolfångsten. För att reglera tvister uppdrog Bergskollegium åt landshövdingen i Älvsborgs län att åt varje brukspatron låta mäta…

Läs mer »

Guldkungen i Svanskog

16 maj, 2018

En fattig torparson från norra Dalsland reste till Amerika och hittade guld i Alaska. Han kom senare hem som en av Sveriges rikaste män. Tillsammans med hustrun, en smeddotter från Västergötland köpte de Svaneholms bruk i Svanskog. Läs mer om guldkungen i senaste numret av FFS medlemstidning, Smedforskaren nr 1-2018.

Läs mer »

Nytt lösenord -Medlemssidorna

1 maj, 2018

Som medlem har du tillgång till våra Medlemssidor. Du hittar det i senaste numret av medlemstidningen Smedforskaren, 1/2018 som nyligen kommit i brevlådan. Som medlem har du tillgång till en hel del information som kan vara till nytta i din släktforskning. Du kan läsa alla årgångar av tidningen Smedforskaren. Här hittar du också en utökad…

Läs mer »

Järnbruk i Södermanland

14 april, 2018

På 1570-talet transporterades järn från masugnar i Julitatrakten till Eskilstuna hammare, som på 1580-talet kallades Fors hammarverk. Omkring år 1600 tillverkades här både vapen och olika typer av spik. En särskild arbetsordning för spiksmederna fastställdes 1602 av hertig Karl. För att underlätta transporterna av framförallt tackjärn till bruket hade hertig Karl redan 1596 initierat byggandet…

Läs mer »