Bli medlem

Föreningen är öppen för alla med intresse för smeder. Som medlem 2014 erhåller du fyra nummer av vårt medlemsblad Smedforskaren samt ett nummer av skriftserien Svenska Smedsläkter. Du får också medlemsrabatt på Smed8 och kommande utgåvor samt andra produkter.

Medlem blir du lättast genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens plusgiro 84 28 21-1. För 2014 är avgiften oförändrad,  140 kr för boende i Sverige. För boende utanför Sverige är årsavgiften 2014, 240 kr i Europa och 260 kr i övriga världen. Glöm ej att ange namn och adress.

Utomlands boende kan välja bort papperstidningen och istället få en pdf-tidning. Glöm inte att, om du gör detta val, ange din epostadress, därmed blir din medlemsavgift densamma som för boende i Sverige, 140 kr för år 2014.

För betalning:
FFS plusgiro 84 28 21 -1
Vid utlandsbetalning:
IBAN: SE50 9500 0099 6042 0842 8211
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS