Bli medlem

Föreningen är öppen för alla med intresse för smeder. Som medlem 2015 erhåller du fyra nummer av vårt medlemsblad Smedforskaren samt ett nummer av skriftserien Svenska Smedsläkter. Du får också medlemsrabatt på den version av smeddatabasen som publiceras med jämna mellanrum (nästa version beräknas komma ut under sommaren 2015) samt andra produkter.

Medlem blir du lättast genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens plusgiro 84 28 21-1. För 2015 är avgiften 160 kr för boende i Sverige. För boende utanför Sverige är årsavgiften 2015, 260 kr i Europa och 280 kr i övriga världen. Glöm ej att ange namn och adress.

För betalning:
FFS plusgiro 84 28 21 -1
Vid utlandsbetalning:
IBAN: SE50 9500 0099 6042 0842 8211
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS