Bli medlem

Föreningen är öppen för alla med intresse för smeder. Som medlem erhåller du fyra nummer av vårt medlemsblad Smedforskaren. Du får också medlemsrabatt på den version av smeddatabasen som publiceras med jämna mellanrum samt andra produkter.

För 2018 kommer avgiften vara oförändrad, dvs 180 kr för boende i Sverige. För boende utanför Sverige blir årsavgiften 2018 280 kr i Europa och 300 kr i övriga världen.

FFS ser gärna att unga släktforskare engagerar sig i smedsläktsforskning. 2016 beslutade årsmötet därför att införa en ungdomsrabatt. Ungdomar i Sverige, under 30 år, betalar halva avgiften dvs 90 kr för medlemsskap 2018.

Medlem blir du lättast genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens plusgiro 84 28 21-1. Glöm inte att ange namn och adress.

För betalning:
FFS plusgiro 84 28 21 -1
Vid utlandsbetalning:
IBAN: SE50 9500 0099 6042 0842 8211
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS