Kalendarium

2019

30 november:  Motioner till FFS årsmöte i mars 2020 skall vara styrelsen  skriftligt tillhanda senast 30 november.

2020

18 januari: Släktforskningens dag. FFS deltar på Sollentuna bibliotek.

6 mars: Ordinarie årsmöte kl 15.00

22-23 augusti: Släktforskardagarna i Skövde.
FFS kommer att delta tillsammans med Sällskapet Vallonättlingar.