Kalendarium

2017

18 februari: Öppet Hus på Anderstorpsvägen 16 i Solna (Huvudsta) tillsammans med flera andra föreningar. Kl 11-15.

12 mars: Ordinarie årsmöte söndagen den 12 mars 2017 kl 14.00 på Anderstorpsvägen 16 i Solna (Huvudsta).

1 april: Släktforskning Sydost. Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum PLF tillsammans med flera andra släktforskningsföreningar i Småland anordnar informationsdag i Folkets Park, Oskarshamn. Öppet kl 10-16. Föreningen för smedsläktsforskning deltar.