Kalendarium

2016

9 februari: FFS-medlemmen Sonia Holz föreläser hos Eskilstuna – Strängnäs släktforskarförening om ”Järnbruk i Sörmland – smeder, kanoner, kvinnliga brukspatroner, ett vinnande koncept”. Kl 18.30 – 20.00 i Kulturhuset Multeum, Eskilstunavägen 2 i Strängnäs.

28 februari: Årsmöte kl 14.00 på Anderstorpsvägen 16 i Huvudsta, Solna. Kallelse hittar du i Smedforskaren nr 4/2015 och under Medlemssidor.
Före årsmötet håller Ulf Berggren föredrag om ”Smedforskning förr, nu och i framtiden”.

6-7 mars: Släktforskarkryssning till Åland i arrangemang av Historiska Reseklubben. FFS deltar.

20-21 augusti: Släktforskardagarna i Umeå. FFS deltar med nyheter i monter.