Kalendarium

2016

30 november: Motioner till årsmötet i mars 2017 skall vara styrelsen tillhanda senast 30 november.

2017

12 mars: Ordinarie årsmöte söndagen den 12 mars 2017 kl 14.00 på Anderstorpsvägen 16 i Solna (Huvudsta)