Kalendarium

1 april: Släktforskning Sydost. Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum PLF tillsammans med flera andra släktforskningsföreningar i Småland anordnar informationsdag i Folkets Park, Oskarshamn. Öppet kl 10-16. Föreningen för smedsläktsforskning deltar.

26-27 augusti: Släktforskardagarna i Halmstad 2017. FFS deltar tillsammans med Sällskapet Vallonättlingar. Vi ses i monter nr 175!