Kalendarium

 

december: Smedforskaren 4/2015 utkommer.

 

2016

9 februari: FFS-medlemmen Sonia Holz föreläser hos Eskilstuna – Strängnäs släktforskarförening om ”Järnbruk i Sörmland – smeder, kanoner, kvinnliga brukspatroner, ett vinnande koncept”. Kl 18.30 – 20.00 i Kulturhuset Multeum, Eskilstunavägen 2 i Strängnäs.

28 februari: Årsmöte. Kallelse kommer i Smedforskaren nr 4/2015.

20-21 augusti: Släktforskardagarna i Umeå. FFS deltar med nyheter i monter.