Kalendarium

 

2020

22-23 augusti: Släktforskardagarna i Skövde.
FFS kommer att delta tillsammans med Sällskapet Vallonättlingar.

7 november: FFS deltar i Släktforskardagar i Fiskars, Västnyland i Finland. Arrangör: Raseborgs släkt- och bygdeforskare.