Kalendarium

2019

9 mars kl 11.00: Årsmöte 2019. Kallelse finns i Smedforskaren nr 4-2018.  Adress: Anderstorpsvägen 16, Huvudsta, Solna.

Efter årsmötet får vi lyssna till ett spännande föredrag av Håkan Henriksson: ”Det hårda gruvlivet i Bergslagen – sett ur gruvpigornas perspektiv”.
Föredraget arrangeras i samarbete med SSGF, Storstockholms Genealogiska förening.

17 mars kl 12-15: Databasdag. Kom och få information om tillgängliga databaser.
En databasdag anordnas i föreningslokalerna på Anderstorpsvägen i Solna. Flera databaser för släktforskare kommer att presenteras. Tyngdpunkten ligger på databaser av intresse för smedforskare. Både Sällskapet Vallonättlingar och Föreningen för Smedsläktsforskning kommer att prata om sina databaser.

24-25 augusti: Släktforskardagarna i Borås.
FFS deltar  tillsammans med Sällskapet Vallonättlingar.