Kalendarium

29 oktober: Smedforskning/Om smedernas liv. Ulf Berggren föreläser kl 18.30 i ABF:s lokaler Bievägen 23, Katrineholm.

5 november: Smedforskning/Om smedernas liv. Ulf Berggren föreläser kl 18.00 i Hörsalen, Vänersborgs bibliotek.

6 november: Smedforskning/Om smedernas liv. Ulf Berggren föreläser kl 18.00 i Tingssalen, Tingshuset, Mellerud.

8 november: Arkivens dag. Öppet kl 11-15 på Anderstorpsvägen 12 i Huvudsta, Solna. GF (Genealogiska Föreningen) har Lynne Ralsberg från Lantmäteriet som föreläsare om historiska kartor. FFS kommer att vara på plats och visa och sälja våra produkter.

December: Smedforskaren 4/2014 utkommer.