Kalendarium

25 augusti: Styrelsesammanträde.

29-31 augusti: Släktforskardagarna i Karlstad. FFS deltar som vanligt med monter.

September: Smedforskaren 3/2014 utkommer.