Kalendarium

2019

24-25 augusti: Släktforskardagarna i Borås.
FFS deltar  tillsammans med Sällskapet Vallonättlingar.