Kalendarium

2016

20-21 augusti: Släktforskardagarna i Umeå. FFS deltar med nyheter i monter.

22 oktober: Öppet Hus hos Sollentuna Släktforskare i Sollentuna bibliotek. Kl 11.00 – 15.00. FFS deltar  med böcker och besvarar frågor om smeder i Smeddatabasen.

8 november: Linde Bergslags Släktforskarförening i Lindesberg. Örjan Hedenberg, databasansvarig hos FFS, håller föredrag om smedsläktsforskning och smeder.