Föreningens årsmöte närmar sig

31 januari, 2020

FFS årsmöte kommer i år att hållas på Jernkontoret.
Jernkontoret är de svenska järnbrukens intresseorganisation, grundad 1747. De håller till i en pampig byggnad vid Kungsträdgården i centrala Stockholm. Vi kommer att få en visning av bibliotek och arkiv och en presentation av bergshistoria. Årsmötet är fredag den 6 mars kl. 15 och fordrar föranmälan.

Bli medlem 2020 och du får dessutom uppleva en mycket intressant och spännande plats.

Medlem blir du lättast genom att sätta in medlemsavgiften 200 kr för boende i Sverige, på föreningens plusgiro 84 28 21-1. Glöm inte att ange namn och adress. Läs mer under fliken Bli medlem.