Årsmöte med föredrag

11 februari, 2019

Lördag 9 mars kl 11.00 håller FFS sitt årsmöte på Anderstorpsvägen 16 i Solna som vi meddelat tidigare via Kalendariet och i Facebookgruppen.

I anslutning till mötet får vi höra ett intressant föredrag av Håkan Henriksson från Arkivcentrum i Örebro.

Grunden för det svenska järnet, som under lång tid var Sveriges viktigaste exportprodukt, var landets många järngruvor. Och utan gruvarbetarnas tunga arbete i de djupa och livsfarliga gruvorna hade det inte funnits något järn att vidareförädla i våra hyttor och hamrar.

Håkan kommer att berätta om alla de gruvdrängar och gruvpigor som utgjorde grunden för denna så viktiga näring.

Kom och delta i årsmötet!