Databasdag

9 februari, 2019

Kom och få information om tillgängliga databaser.

Söndag 17 mars anordnas en databasdag i föreningslokalerna på Anderstorpsvägen 16 i Solna.

Flera databaser för släktforskare kommer att presenteras. Tyngdpunkten ligger på databaser av intresse för smedforskare. Både Sällskapet Vallonättlingar och Föreningen för Smedsläktsforskning kommer att prata om sina databaser.

Välkomna!

Tid: 17 mars kl. 12-15

Plats: Anderstorpsvägen 16, Huvudsta, Solna