Motionstid

21 november, 2018

Enligt FFS stadgar ska motioner till kommande årsmöte i mars 2019  vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 30/11 2018. Har du som medlem någon fråga du vill lyfta skriv till styrelsen per epost eller vanligt brev.