Fler tips till Smed9

25 september, 2015

Vi har tidigare berättat att nya Smed9 gör det möjligt att göra mycket mer och fler avancerade sökningar än tidigare versioner av databasen.

För många personer i Smed9 finns också biografiska uppgifter av olika slag, exempelvis bouppteckningar eller vilka bruk de varit verksamma vid. Det kan också finnas referenser till husförhörslängder. För att hitta biografierna: dubbelklicka på den aktuella personens namn antingen i anträd- eller familjeläge. Då öppnas en ruta kallad Personformulär. Om du trycker på knappen text längst ner i denna ruta får du fram en textruta som kan innehåller biografiska uppgifter om det finns några inlagda.

Här kan du läsa alla tips igen.