Järnbruk i Värmland – Ny bok!

18 augusti, 2014

Järnbruk i Värmland_boken

 

Till 2013 års Släktforskardagar publicerade FFS en handbok med 90 bruk som finns eller funnits i Västmanland. Syftet var att underlätta för alla dem som söker information om bruk. Arkiven från järnbruk är spridda över hela Sverige. Boken väckte mycket stort intresse och har efterfrågats under hela året.

FFS beslutade då att sammanställa ytterligare en handbok, nu över järnbruk i Värmland, klar till årets Släktforskardagar. Nu redovisas ca 120 av de bruk som haft smedjor. Boken, om 104 sidor, är tänkt att ge dem som forskar om smeder fakta om de ställen där smederna arbetade. Vi har inte tagit med de bruk som endast hade masugn, s.k. hyttor. Boken omfattar landskapet Värmland och inte länet. Som en introduktion beskrivs i stora drag också utvecklingen av järnhanteringen i Värmland, olika tillverkningsprocesser och smedernas arbetsförhållanden.

Boken kommer att finnas i FFS monter under Släktforskardagarna i Karlstad den 30-31 augusti. FFS hittar du på Karlstad CCC i monter nr 9 på plan 5.

Förhandsbeställ redan idag genom att betala via FFS plusgiro 84 28 21 -1, pris 250 kr för medlemmar och 300 kr för icke medlemmar och hämta den på plats i Karlstad.

Du kommer även kunna beställa den hos FFS och få den hemskickad, portokostnad 40 kr tillkommer.

Tack till bibliotekarierna på Jernkontoret och Tekniska museet för hjälp med insamlande av fakta samt till sponsorerna Sveriges Släktforskarförbund och ArkivDigital.