Nytt ordinarie årsmöte

17 mars, 2014

Vid årsmötet söndag den 16 mars 2014 konstaterades att motionerna blivit tillgängliga på hemsidan den 4 mars, 12 dagar före årsmötet, inte 14 dagar i förväg som stadgarna stipulerar. Årsmötet ansågs därmed inte blivit behörigen utlyst utan avbröts.

Nytt ordinarie årsmöte kommer att hållas söndagen den 27 april kl 13.00 i anslutning till FFS lokaler i Solna. Ny kallelse med föredragningslista finns. Alla medlemmar kan läsa  denna och övriga dokument här på medlemssidorna  före mötet. Kallelse med ordinarie post kommer också att sändas ut till alla medlemmar.