Medlemsavgift och årsmöte

26 januari, 2014

Rollup_FFS_2013

I avgiften för 2014 ingår fyra välmatade nummer av tidningen Smedforskaren och ett häfte av Svenska Smedsläkter. För 2014 är avgiften oförändrad, 140 kr för boende i Sverige. Du som glömt betala, gör det nu i slutet av januari på plusgiro 84 28 21-1, så hinner du få första numret av tidningen Smedforskaren 2014.

Snart stundar FFS årsmöte, söndag den 16 mars kl 13 i FFS lokaler. Läs mer under fliken Kalendarium. Glöm inte att du kan motionera om något du vill lyfta fram, förändra och förbättra. Kontakta valberedningen om du vill föreslå någon kandidat eller gärna ställer upp själv för att arbeta för FFS.

FFS är en ideell förening och blir så bra som du själv vill att den ska vara! Styrelsen ser gärna fler idéer och arbetsinsatser.