Gott Nytt År 2014!

30 december, 2013

Nu skjuter vi in år 2014 och ser fram emot en mängd spännande händelser. FFS bjuder inom kort medlemmarna på en liten Ordbok för smedforskare, som kommer ut på Medlemssidorna. FFS planerar också ett häfte med ett par smedsläkter, en bok om ett drygt hundratal järnbruk i Värmland och en skiva med renskrivna hammartingsprotokoll för Södermanland, Närke, Östergötland och Småland som vi nyligen berättat om. Detta och mycket mer kan bli spännande läsning och som medlem till förmånliga priser.

Medlem blir du lättast genom att sätta in medlemsavgiften på föreningens plusgiro 84 28 21-1. För 2014 är avgiften oförändrad, 140 kr för boende i Sverige.

Nyår_2014
Kanonen som bevakade nyårssaluten för 2014 på Armémuseums gård är från Åker och tillverkad i mitten av 1800-talet. Åkers Styckebruk grundades omkring 1580 av Karl XI. Kanontillverkningen i kanongjuteriet pågick mellan 1588 och 1866. Under en period inleddes även en produktion av civila produkter, bland annat Åkersplogen, som tillverkades från 1840 fram till 1940-talet.

Både Åkers styckebruk och Åkers krutbruk är fortfarande fungerande industrier i välbevarade bruksmiljöer. Styckebrukets gamla arkiv är öppet för allmänheten under sommarhalvåret.
Källa: Wikipedia