Ny skiva under 2014

18 december, 2013

hand_skivaHammartingsprotokollen är en av de viktigaste källorna för forskning om smeder. Det kan vara mycket spännande läsning!

Som en del av FFS 20-års jubileum 2014 kommer vi därför i sommar att ge ut en ny cd-skiva, med renskrivna hammartingsprotokoll för Södermanland, Närke, Östergötland och Småland.

Istället för att själv behöva leta igenom protokollen och försöka tolka den gamla stilen kommer man på skivan att se de mål där smeder är nämnda från de allra äldsta målen på 1600-talet fram till 1739 (längre för Närke). Man kommer också att kunna söka efter ett visst namn eller bruk.

I protokollen hittar man förstås vissa brott och straff, men också tvister om löner och skulder, när smederna fick mästarbrev, deras flyttningar och ibland uppgifter om födelseplats eller släktskap. Kort sagt deras liv!

Ett exempel på hur det kommer att se ut hittar du här på hemsidan, direkt under Smedskolan på medlemssidorna. Där kan du läsa om en medlem av släkten Broms i Östergötland, hammarsmeden Lars Jonsson Broms som 1694 dömdes att plikta med gatlopp. Andra släkter som finns nämnda i protokollen är till exempel Hilphert/Hülphers (Sörmland), Hempel (Småland) och Taberman (Närke).

När du som medlem nu betalar medlemsavgiften för 2014, passa på att kryssa i rutan på inbetalningskortet för att tala om, om du är intresserad av hammartingsskivan, eller skicka oss ett mail om du vill bli medlem och betalar på nätet. Det är viktigt för oss att få reda på intresset, så att vi kan beräkna hur många skivor vi behöver göra.