Mer om Smed8

7 juni, 2013

Arbetet med den nya utgåvan av smeddatabasen Smed8 är just nu inne i en intensiv slutfas.  Smed8 som utkommer i augusti ges ut på en usb-pinne men kommer nu också ut i en DVD-version.

Förhandsbeställ och betala via FFS plusgiro 84 28 21 -1, pris 300 kr för medlemmar och 350 kr för icke medlemmar. Glöm inte att uppge namn, adress och vilken version du vill ha, usb-pinne eller DVD.