En smedsforskare

15 maj, 2013

Ulf Berggren, FFS’ ordförande sedan många år, har som ni sett skrivit Sveriges Släktforskarförbunds senaste handbok ”Smedforska – hur jag finner brukssmederna i Släkten”.

Ulf är professionell släktforskare och journalist med lång erfarenhet av smedsforskning och bland hans föredrag, böcker, artiklar, krönikor och liknande alster har åtskilliga haft anknytning till smeder.

Han och tillsammans med några andra startade FFS 1994.

Ulf hade innan dess gett ut familjeregistren för Tunaberg i Sörmland i två delar och Skagershult i Närke. Det senare är också en rekonstruktion av socknens förstörda kyrkböckers uppgifter från andra källor.

Men hur kom du in på smeder?
”Jag har bara ett par smeder i släkten, så det var först när jag jobbade med Skagershultboken som jag upptäckte att det är en intressant grupp att forska på. De är svårforskade på grund av att de flyttar mycket, samtidigt som yrket ofta går i arv och att de ofta har släktnamn. Det fanns inte mycket forskning gjord då och det kändes som en utmaning.”

Förutom böcker med släktforskningsresultat har Ulf skrivit om hur man släktforskar, gett tips o dyl, bland annat i boken ”Finn din släkt” tillsammans med Elisabeth Thorsell men också artiklar, krönikor och liknande i bland annat Släktforskarnas årsbok, Släkthistoriskt Forum och flera historietidningar.

Tack vare rekonstruktionen av Skagershult är Ulf specialist på ovanliga källor, och det är ett av de ämnen han håller föredrag om, förutom smeder.

Du hittar FFS, Ulf och övriga styrelsemedlemmar under Släktforskardagarna i Köping 23-25 augusti. Ulf kommer då att på lördagen hålla ett föredrag ”Smedforska!” med anknytning till handboken.